GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Melrose Marmara sro

INDLEDENDE BESTEMMELSER

(i det følgende benævnt "Generelle vilkår og betingelser") Sælgeren i disse almindelige købsbetingelser er virksomheden Melrose Marmara sro med hjemsted i Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520, indført i handelsregistret for Prešov District Court, sektion: Sro, filnr. 42628 / P (herefter benævnt "operatøren") og en filial til returnering af varer og reklamationer BarberShop Melrose sro, Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad.

KONTAKTER

E-mail: info@barbermarmara.eu

Kundelinje: +421 910 303 300 (man-fre: 9:00 - 18:00)

ORDRE:% S

Varerne kan vælges ved at gennemse kataloget på vores hjemmeside marmarabarber.sk som med hjælp fra operatøren på linjen +421 910 303 300 (man - fre: 9:00 - 18:00).

Når du bestiller online, bedes du angive følgende oplysninger:

Handler du som forbruger, altså som fysisk person, der ikke handler ved indgåelse af en fjernsalgsaftale inden for rammerne af sin virksomhed, beskæftigelse eller erhverv, så oplys navn og adresse. Indtast dit telefonnummer og din e-mail på samme tid.

Hvis du handler i forbindelse med din virksomhed, skal du også oplyse dit firmanavn, ID-nummer, momsnummer og forretningssted eller hjemsted

Efter afsendelse af ordren vil din ordre blive behandlet og en bekræftelse på modtagelse af ordren vil blive leveret til din e-mail med det samme. Ved at sende ordren til sælger bekræfter køber, at sælger rettidigt og korrekt har opfyldt sine oplysningsforpligtelser i henhold til art. § 3 stk. 1, i lov nr. 102/2014 Coll. Om forbrugerbeskyttelse ved salg af varer eller levering af tjenesteydelser på grundlag af en aftale indgået på fjernsalg eller en aftale indgået uden for sælgers lokaler og om ændring af visse love (herefter "Lov om Forbrugerbeskyttelse ved salg af varer").

Vi aftaler med dig detaljerne i ordren og den forventede dato for levering af varerne til køber via e-mail. Om nødvendigt vil alle yderligere oplysninger vedrørende din ordre blive sendt til den e-mailadresse, du har angivet.

FORSYNING AF VARER

Sælger er forpligtet til at opfylde bestillingen og levere varen til køber senest 30 dage. Vi sender normalt varer på lager inden for 2 hverdage. For hvert produkt har vi dog en estimeret leveringsdato, som vi forsøger at overholde. Vi leverer varerne på hverdage fra 9:00 - 18:00, vi informerer dig på e-mail om præcis afsendelsesdag og levering af varerne.

Hvis varerne leveres af en kontraktlig transportør, giver køber sælger ret til at sælge fragtføreren det nødvendige minimum af personlige data for problemfri levering af varer (navn, adresse, telefon).

Ved modtagelse af varerne udleverer vi en kvittering for varerne. Beviset for modtagelse af varerne er også en skriftlig ordre på varerne. Køber modtager skattedokumentet med kvantificering af købesum og moms på e-mail senest 14 dage fra varens levering. Varerne anses for overtaget af køber på det tidspunkt, hvor køber eller en af denne udpeget tredjemand overtager alle dele af den bestilte vare, eller hvis:

a) de varer, der er bestilt af køber i én ordre, leveres separat, i det øjeblik, de varer, der blev leveret sidst, blev overtaget,

b) leverer varer, der består af flere dele eller stykker, på tidspunktet for overtagelsen af den sidste del eller det sidste stykke,

(c) leverer varerne gentagne gange i en nærmere angivet periode, på tidspunktet for overtagelsen af de første leverede varer.

TILBAGETRÆKNING FRA KONTRAKTEN (RETURNERING AF VARER)

Sælger er berettiget til at træde tilbage fra kontrakten på grund af lagersalg, manglende tilgængelighed af varer, eller hvis producenten, importøren eller leverandøren af de i kontrakten aftalte varer har indstillet produktionen eller foretaget så væsentlige ændringer, der forhindrede opfyldelsen af sælgers forpligtelser iht. kontrakten eller force majeure, eller hvis han selv med alle rimelige bestræbelser på at gøre det, ikke er i stand til at levere varen til køberen inden for den frist, der er angivet i disse generelle vilkår og betingelser eller til den pris, der er angivet i netbutikken. Sælgeren er forpligtet til straks at informere køberen om dette faktum og returnere det allerede betalte depositum for de varer, der er aftalt i kontrakten, inden for 14 dage efter meddelelse om tilbagetrækning fra kontrakten ved overførsel til den konto, som køberen har angivet.

Sælger forbeholder sig ret til at annullere ordren eller en del heraf i følgende andre tilfælde:

- i tilfælde af en efterkravsordre kunne ordren ikke bekræftes på bindende måde (forkert oplyst telefonnummer, utilgængeligt, svarer ikke på e-mails osv.)

- i tilfælde af at køber-iværksætteren ikke tidligere har overtaget varen eller på anden måde overtrådt forretningsbetingelserne

Køber er berettiget til at fortryde kontrakten uden begrundelse inden 14 dage fra datoen for varens modtagelse. Køber har ret til at udpakke og teste varerne inden for denne periode på en måde svarende til det sædvanlige køb i en klassisk "sten" butik. Test betyder dog ikke, at man begynder at bruge varerne og derefter returnerer dem til sælgeren. Køber kan udøve retten til at fortryde kontrakten med sælger i papirform på en måde, der ikke rejser tvivl om, at der er sket en fortrydelse af kontrakten.

Hvis køber trækker sig fra kontrakten, annulleres enhver bikontrakt i forbindelse med den kontrakt, som køber har trukket sig fra, også fra begyndelsen. Fortrydelse af kontrakten skal på forhånd meddeles sælger via en formular, som skal udfyldes online på sælgers hjemmeside eller telefonisk på +421 910 303 300. Ved fortrydelse af kontrakten er køber forpligtet til at levere varen komplet , herunder komplet dokumentation, ubeskadiget, i original ubeskadiget emballage og ubrugt inden for 14 dage fra datoen for modtagelse af bekræftelse af fortrydelsesformularen fra sælger til den adresse, som sælger har oplyst.

Det anbefales at forsikre varerne. Sælger accepterer ikke efterkrav. Efter en gyldig fortrydelse af kontrakten vil sælger tilbagebetale til køber alle betalinger, som køber beviseligt har foretaget i forbindelse med indgåelse af købekontrakten, herunder især købesummen, herunder udgiften til levering af varer. Sælger er dog ikke forpligtet til at godtgøre køber meromkostninger, hvis køber har valgt en anden leveringsmåde end den billigste standardleveringsmetode, som sælger tilbyder. Ekstraomkostninger er forskellen mellem de leveringsomkostninger, som køberen har valgt, og omkostningerne ved den billigste standardleveringsmetode, som sælger tilbyder.

Betalinger returneres til køber inden for 14 kalenderdage fra den dato, hvor sælger modtager købers meddelelse om fortrydelse af købsaftalen. Betaling vil ske på samme måde, som køber har brugt til at betale sælger, medmindre køber har angivet en anden betalingsmåde i den skriftlige fortrydelseserklæring, uden at opkræve yderligere gebyrer.

Køber du varerne i forbindelse med din erhvervsaktivitet (hvilket afgøres ved angivelse af ID-nummer på købsdokumentet), indtræder fortrydelsesretten ikke, da Handelsloven ikke tillader denne mulighed. I tilfælde af at køber fortryder kontrakten og leverer til sælger varer, der er brugt og beskadiget eller ufuldstændig eller varens værdi reduceres som følge af håndtering af varen ud over den behandling, der er nødvendig for at fastslå egenskaberne og funktionaliteten af varen. varer, sælger har køberen er berettiget til kompensation i størrelsesordenen af værdien af reparation af varerne og restaurering af varerne til deres oprindelige stand eller. sælger har ret til at kræve køber tilbagebetalt værdiforringelsen af varen, og køber underrettes herom.

TILBAGEBETALE

I tilfælde af at køber trækker sig fra kontrakten og til sælger leverer varer, der er brugte, beskadigede eller ufuldstændige, forpligter køber sig til at tilbagebetale sælger den værdi, hvormed varens værdi faldt i faktisk beløb, omkostninger afholdt af sælger i reparation af varerne og dens genoprettet til den oprindelige stand beregnet i henhold til prislisten for service efter garantien af varer.

I henhold til dette punkt i de almindelige handelsbetingelser er køber forpligtet til højst at betale en erstatning til sælger svarende til forskellen mellem varens købesum og varens værdi på fortrydelsestidspunktet for købet. kontrakt.

Sælger forpligter sig til at returnere den betalte pris for de pågældende varer til køber inden for 14 kalenderdage fra datoen for levering af meddelelsen om fortrydelse af kontrakten til sælger. Sælger er ikke forpligtet til at tilbagelevere til køber den pris, der er betalt for de pågældende varer, før han modtog varen fra køber sammen med tilbehør, herunder dokumentation mv. leveret eller indtil køber beviser forsendelse af varer sammen med tilbehør, herunder dokumentation mv. tilbage til sælger.

Ved fortrydelse af kontrakten afholder køber de direkte omkostninger ved at returnere varen til sælger eller den af sælger bemyndiget til at overtage varen. Ved fortrydelse af kontrakten afholder køber de direkte omkostninger ved returnering af varerne, som grundet deres art ikke kan returneres med posten. De direkte omkostninger forbundet med returnering af varerne kan ikke på forhånd beregnes tilstrækkeligt. Ifølge de tilgængelige oplysninger forventes et skøn over disse omkostninger afhængigt af varernes størrelse, vægt, afstanden fra hvilken varerne returneres og de priser, som transportøren valgt af køberen leverer sine tjenester til i et beløb på 2 , - EUR til 150, - EUR.

I tilfælde af at køberen ikke opfylder nogen af sine ovennævnte forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser, er tilbagekaldelsen ikke gyldig og effektiv, og sælger er ikke forpligtet til at returnere alle beviselige betalinger i henhold til disse generelle betingelser til køberen og er berettiget til refusion af omkostninger forbundet med at sende varen tilbage til køber.

Køber kan ikke træde tilbage fra den kontrakt, som han er genstand for

a) salg af varer fremstillet i henhold til købers særlige krav, specialfremstillede varer eller varer bestemt til en enkelt køber,

b) salg af varer, der er genstand for hurtig forringelse eller forringelse,

c) salg af varer, der på grund af deres art efter levering kan være uadskilleligt blandet med andre varer,

d) salg af varer i beskyttende emballage, som ikke kan returneres af sundhedsmæssige eller hygiejniske årsager, og hvis beskyttende emballage er blevet brudt efter levering. Købsprisen på varerne vil altid blive bekræftet i ordrespecifikationen på e-mail. Køber bekræfter, at han har fået oplyst, at ordren indeholder en forpligtelse til at betale prisen.

PRISER

Alle priser for varer og tjenester og alle gebyrer i netbutikken er angivet inklusive moms. Alle aktier er gyldige, indtil lagrene er opbrugt, medmindre andet er angivet for et specifikt produkt.

Garantibetingelserne er reguleret af klageproceduren.

Sælger er ikke ansvarlig for forsinket levering af varer forårsaget af kurerservice, eller ved at oplyse købers forkerte adresse. Køber er forpligtet til grundigt at undersøge varerne ved modtagelsen fra fragtføreren/buddet og bekræfte modtagelsen af varerne med sin underskrift på varens modtagelse.

Reklamation over eventuel manglende levering af varer på grund af kureren eller skade på varen forårsaget af kurertjenesten skal i sådanne tilfælde rettes direkte til kurertjenestens medarbejdere. Køber vil ikke acceptere de beskadigede varer fra kureren, og køber vil markere skaden på varerne ved modtagelsen af varerne.

Klager over mekaniske skader forårsaget af transport, hvis accept blev bekræftet uden defekter af køberen til kurertjenesten, vil ikke blive anerkendt af sælgeren som berettiget, og udførelsen af en sådan reklamation vil ikke blive leveret til køberen.

Køber har ret til at annullere ordren uden begrundelse til enhver tid før afsendelse af varer via e-mail eller telefon. I tilfælde af manglende levering af varen på grund af force majeure eller på grund af ophør af produktionen, skal sælger straks informere køber om årsagen til den manglende levering. Sælger er forpligtet til at give mulighed for levering af erstatningsvarer. Køber har ret til at nægte muligheden for levering af erstatningsvarer og til at fortryde bestillingen af de nævnte varer. I tilfælde af betaling af købesummen eller en del heraf tilbageføres midlerne til køber inden for 14 kalenderdage til den angivne bankkonto ved annullering af ordren.

BarberShop Melrose sr o behandler og opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med EU-forordning 2016/679 om databeskyttelse (GDPR) og persondataloven nr. 18/2018 Saml. Som er gældende fra 25.5. 2018. Persondata og deres beskyttelse

ALTERNATIV KONFLIKTLØSNING

Kære forbruger. Hvis du mener, at vi har krænket dine rettigheder, eller du ikke er tilfreds med den måde, vi har håndteret din klage på, så send os din anmodning om rettelse til vores e-mailadresse: reklamacie@marmarabarber.sk.sk.

Hvis vi reagerer negativt på denne anmodning, eller vi ikke besvarer den inden for 30 dage efter afsendelsen til den angivne e-mailadresse, eller du ikke vil være tilfreds med vores løsning, er det på grundlag af den ændrede lov nr. 102/2014 og lov nr. 391/2015 om alternativ tvistbilæggelse har du ret til alternativ (udenretlig) tvistbilæggelse.

Du kan indsende forslaget på den måde, der er angivet i henhold til §12 i lov 391/2015 Coll.

Adressen for indsendelse af ansøgninger i elektronisk form til den slovakiske handelsinspektionsmyndighed er ars@soi.sk.

ADR-instansen kan afvise forbrugerens forslag, f.eks.

hvis den kvantificerbare værdi af tvisten ikke overstiger 20 EUR;

hvis det under alle omstændigheder er klart, at en alternativ tvistbilæggelse kun vil kunne opnås med en uforholdsmæssig indsats, og så videre.

Forbrugeren kan også indgive en klage via RSO Alternative Dispute Resolution-platformen, som er tilgængelig online på dette link. En EU-forbruger kan her indgive en klage over en EU-forhandler.

Omkostningerne forbundet med den alternative løsning af tvisten afholdes af hver af parterne i tvisten særskilt uden mulighed for godtgørelse.

Vi fastslår din tilfredshed med dit køb via e-mail-spørgeskemaer inden for Customer Verified-programmet, som vores e-shop er involveret i. Vi sender dem til dig, hver gang du køber hos os, medmindre i henhold til § § 62 i lov nr. ingen. 351/2011 Saml. om elektronisk kommunikation, som ændret, vil du ikke nægte at sende elektronisk post til markedsføringsformål. Vi behandler personoplysninger med det formål at sende spørgeskemaer inden for Customer Verified-programmet på baggrund af vores legitime interesse, som består i at konstatere, om du er tilfreds med dit køb hos os. Til brug for afsendelse af spørgeskemaer, evaluering af din feedback og analyse af vores markedsposition, bruger vi en behandlingsformidler, som er operatøren af Heureka.sk portalen.Til dette formål kan vi sælge information om de købte varer og din e-mail adresse. Dine personlige data gives ikke til nogen tredjepart til egne formål, når du sender e-mail-spørgeskemaer. Du kan til enhver tid modsætte dig udsendelse af kundeverificerede e-mail-spørgeskemaer ved at afvise yderligere spørgeskemaer ved at bruge linket i e-mail-spørgeskemaet. I tilfælde af at du gør indsigelse, sender vi dig ikke spørgeskemaet yderligere.