KLAGEBETINGELSER BarberShop Melrose sro

KLAGEBETINGELSER Melrose Marmara sro

Denne klageprocedure er gyldig fra 01.01.2021 og er tilgængelig på sælgers hjemsted eller som et dokument hos Melrose Marmara sro

GENERELLE BESTEMMELSER

Klageproceduren beskriver det aktuelle forretningssamarbejde mellem køber og selskabet Melrose Marmara sro med hjemsted i Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520 (i det følgende kun sælgeren) og en filial til returnering af varer og reklamationer Melrose Marmara sro Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad,

Køber er forpligtet til at gøre sig bekendt med reklamationsproceduren og de almindelige handelsbetingelser inden bestilling af varerne. Ved at overtage varerne fra sælger accepterer de nedenstående klageprocedure. I tilfælde af at varerne ikke overtages personligt, betyder overtagelsen af varerne tidspunktet for deres levering til den første fragtmand.

Som garantibevis (garantikort) udsteder Sælger et købsdokument (faktura - i det følgende benævnt garantikort) for hver købte vare med alle de nødvendige data for at gøre krav på garantien (varenavn, garantilængde, pris, mængde , produktkode ....).

GARANTILÆNGDE

Garantiperioden begynder den dag, varen overtages af køber. Den lovpligtige garantiperiode er generelt 24 måneder. Sælger kan forlænge denne lovbestemte periode. Længden af garantiperioden er altid angivet på garantibeviset (i garantikolonnen).

Garantiperioden består af den lovpligtige periode (24 måneder) og en eventuel forlænget periode. Inden for den lovpligtige garantiperiode er klager reguleret af Civil Code No. 40/1964 Coll. § 619-627 for så vidt angår disse klageregler. I tilfælde af en forlænget periode er klager udelukkende underlagt disse regler.

Der kan gøres en undtagelse for varer solgt med rabat (varer beskadiget, brugt, ufuldstændig osv.). Er køberen forbruger, og er varerne brugt, hæfter sælger ikke for fejl svarende til den brugsgrad eller slitage, som varen havde ved overtagelse af køber. Rettighederne fra ansvaret for mangler ved varerne bortfalder, hvis de ikke er blevet udnyttet inden 24 måneder fra datoen for modtagelse af varen hos køber. Sælger kan efter aftale med køber afkorte denne frist til mindst 12 måneder. Denne frist skal angives af sælger i salgsbeviset for varen. For varer solgt til en lavere pris på grund af fejl eller ufuldstændighed, dækker garantien ikke fejl, for hvilke der er aftalt en lavere pris.

For udvalgte produkter er producentens garanti begrænset til ikke-forbrugerkøbere. Slutkundens (forbrugerens) juridiske rettigheder påvirkes ikke på nogen måde, garantien gælder for dem i henhold til loven.

GARANTIBETINGELSER

Køber er forpligtet til at kontrollere forsendelsens tilstand sammen med fragtføreren umiddelbart efter levering (antal pakker, integritet af båndet med firmalogo, skader på kassen) i henhold til vedlagte fragtbrev. Køber er berettiget til at nægte at modtage forsendelsen, hvilket ikke er i overensstemmelse med købskontrakten ved, at forsendelsen f.eks. ufuldstændig eller beskadiget. Hvis Køber accepterer en sådan beskadiget forsendelse fra transportøren, er det nødvendigt at beskrive skaden i fragtførerens acceptprotokol.

Ufuldstændig eller beskadiget forsendelse skal straks anmeldes via e-mail til adressen: reklamacie@hk-green.sk, skriv en oversigt over skaden med fragtføreren og send den uden unødig forsinkelse via e-mail eller post til sælger. Yderligere reklamationer over ufuldstændigheder eller ydre skader på forsendelsen giver sælger mulighed for at bevise, at der ikke er tale om misligholdelse af købsaftalen.

Garantien dækker ikke fejl forårsaget af forkert håndtering, utilstrækkelig eller forkert behandling, som følge af naturlige ændringer i de materialer, som varerne er fremstillet af, på grund af eventuelle skader fra brugeren eller tredjemand, eller andre forkerte indgreb.

KLAGEUDSTYR METODE

Hvis køberen er en forbruger uden ID:

Hvis det er en mangel, der kan afhjælpes, vil varerne blive repareret. Såfremt udbedring ikke er mulig, og fejlens karakter ikke forhindrer normal brug, kan sælger aftale med køber en rimelig rabat på varens pris. Ved rabat kan denne mangel ikke gøres gældende senere. Hvis det er umuligt at behandle reklamationen med nogen af ovenstående muligheder, vil der blive udstedt en kreditnota til køber.

Er der tale om en mangel, som ikke kan afhjælpes, og som forhindrer varen i at blive korrekt brugt som en fejlfri vare, vil sælger tilbyde køber ombytning af defekte varer til varer med samme eller lignende ydeevne eller udstede en kreditnota .

Hvis køberen er en enhed med ID-nummer:

Hvis det er en mangel, der kan afhjælpes, vil varerne blive repareret. Såfremt udbedring ikke er mulig, og fejlens karakter ikke forhindrer normal brug, kan sælger aftale med køber en rimelig rabat på varens pris. Ved rabat kan denne mangel ikke gøres gældende senere.

Er der tale om en mangel, som ikke kan afhjælpes, og som forhindrer, at tingen uden fejl kan anvendes korrekt som ting, er sælger berettiget til at ombytte den mangelfulde vare med varer med samme eller lignende ydeevne eller udstede en kreditnota.

Sælger behandler reklamationer over varen uden unødigt ophold, dog senest inden for 30 dage fra dagen efter købers reklamation. Denne frist er ikke bindende for køber, som har påført id-nummeret ved købet og dermed er hans forhold til sælger reguleret af handelsloven.

Efter behandling af en berettiget reklamation forlænges garantiperioden med reklamationens varighed. I tilfælde af en uberettiget reklamation forlænges garantiperioden ikke. Hvis kravet blev afgjort med ombytning, anses det næste mulige krav for at være det første krav på varen. (Reklamationens varighed regnes fra dagen efter modtagelsen til dagen for behandlingen af reklamationen. Dog ikke før køber afhenter den. Kunden informeres om udstyret ved den e-mail, han oplyste ved købet. .)

Efter at reklamationen er afgjort, meddeler sælger køberen ophævelse af reklamationen enten telefonisk eller pr. e-mail. Hvis varerne er sendt af transporttjenesten, vil de automatisk blive sendt til købers adresse efter behandling. Modtager køber af tekniske årsager ikke e-mailen inden for den lovpligtige måneds frist, har køber mulighed for automatisk at møde op i klageafdelingen, hvor han vil blive behandlet en klage udstedt efter indgivelse af den oprindelige klage. .

I tilfælde af manglende afhentning af de påberåbte varer inden for 60 dage fra datoen for indgivelse af reklamationen, er sælgeren i henhold til § 656 i Civil Code berettiget til at opkræve beløbet for opbevaring ved fjernelse af reklamationen. Dette beløb er fastsat til 0,50 EUR/dag for varer op til 5 kg.

For firmaet Melrose Marmara sro

Udarbejdet i overensstemmelse med Civil Code. ingen. 108/2000 Saml. , Handelslov. og relevante ændringer til Zz